Header ads

Thiet ke cong trinh dep

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nhà phố Hà Huy Giáp- Quận 12 - tháng 4

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nhà phố Hà Huy Giáp- Quận 12
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nhà phố Hà Huy Giáp- Quận 12


Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nhà phố nhà phố Hà Huy Giáp- Quận 12 tháng 4- 2020

1. Phần Kiến Trúc


- File pdf:    https://drive.google.com/file/d/1nmwn3q50Y1uSJvgpvpvSLmNnMJr3gSlu/

Hồ sơ thiết kế pdf preview
2. Phần Kết Cấu


https://drive.google.com/file/d/1m3NHy25x5_ffcOdCl9bj1k0GgL_xc9zB/view?usp=sharing- Preview :
3. Phần Kỹ Thuật Điện
4. Phần Cấp Thoát Nước
5. File thiết kế autocad đầy đủ

- File Cad : https://drive.google.com/drive/folders/14g7eMtWQkUgYFM_L_qDWXRN2L6vmSCCp

Bình Luận - Góp Ý

1 Comments

Chia sẽ ý kiến của các bạn tại đây nhé