Header ads

Thiet ke cong trinh dep

Review hồ sơ thiết kế kỹ thuật

1. Review phần kết cấu

Kiểm tra hạng mục kết cấu cổng vào
Kiểm tra hạng mục cổng có cần phải ép cọc để chịu lực


Review phần kết cấu
Chuyển đổi thành sàn lật tăng thẩm mỹ tại các vị trí quan trọng


Điều chỉnh chiều dày dầm thang nhỏ xuống
Điều chỉnh chiều dày dầm thang nhỏ lại tại ô trống để không bị lồi mặt phía trong sau khi hoàn thiện

Bổ sung bảng thống kê tổng hợp thép cho toàn bộ nhà
Bổ sung bảng thống kê tổng hợp thép cho phần : cột, dầm, sàn, móng, cầu thang, và toàn bộ


https://drive.google.com/file/d/1P7RR0tOJpms9W4eoTN-sw3LN68zowM1y/view

Bình Luận - Góp Ý

1 Comments

Chia sẽ ý kiến của các bạn tại đây nhé