Header ads

Thiet ke cong trinh dep

Bản vẻ thiêt kế kỹ thuật thi công nhà phố quận 12- hạng mục kiến trúc

Bìa hồ sơ thiêt kế kỹ thuật thi công nhà phố quận 12
Bìa hồ sơ thiêt kế kỹ thuật thi công nhà phố quận 12


Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nhà phố quận 12- hạng mục kiến trúc


- File pdf:    https://drive.google.com/file/d/1khVTJ2HLyVaSV1Kt3u8l3AIJgKERq-3B/view

- File autocad:  https://drive.google.com/file/d/1yRPv_AHYav0O2L6gbbPw56Lq4ZD4Qp2F/view
Hồ sơ thiết kế pdf full xem trước
Bình Luận - Góp Ý

1 Comments

Chia sẽ ý kiến của các bạn tại đây nhé