Header ads

Thiet ke cong trinh dep

Hồ sơ thiết kế khai triễn chi tiết nhà phố quận 12: phần kiến trúc

Bìa hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà phố quận 12
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công:
- Phần kiến trúc bao gồm 33 bản vẻ
Hồ sơ đầy đủ bằng PDF ở đây :
https://drive.google.com/file/d/1QWm5_uzLnTOqJI6xCwJXp0-7nZ45Wj37/view?usp=sharing

full-width

Bình Luận - Góp Ý

0 Comments